Projectkring over het gebed Projectkring over het gebed
Bidden is voor de meesten van ons heel vertrouwd, maar het kan heel heilzaam zijn om samen met anderen na te denken over onze eigen gebedspraktijk. Dit kan zelfs zorgen voor een nieuwe impuls t.a.v. ons geloofsleven. Heel mooi daarom dat het Focusteam u een projectkring over het gebed kan aanbieden.
Deze zal geleid worden door ds. Klaas van Meijeren van de IZB, en gehouden worden op dinsdag 6 april en op de maandagen 12 en 19 april.
Alles natuurlijk onder het voorbehoud dat de coronamaatregelen daar tegen die tijd ruimte voor bieden.
Geef je ook alvast op via e-mail.
terug