Potgrondactie voor Oranjekerk Potgrondactie voor Oranjekerk
De zendingscommissie heeft in het verleden het werk bij pioniersgemeente Noorderlicht­ Prinsenkerk Rotterdam gesteund en doet dat nu voor het tweede jaar bij de pioniersgemeente Noorderlicht­-Oranjekerk.

Jurrek Woller, medewerker van Noorderlicht­-Oranjekerk, schrijft als volgt: “We zijn erg dankbaar dat de jaarlijkse potgrondactie ook dit jaar ten bate van Noor­derlicht­-Oranjekerk zal zijn! We kunnen dankbaar terugkijken op de eerste 1,5 jaar pionieren in de Oran­jekerk. Er staat een hele organisatie vrijwilligers om elke week een dienst te organiseren. De diensten lopen goed, met op een gemiddelde zondag ca. 70 bezoekers. Daarnaast zijn we gegroeid als gemeenschap. Zo is er elke maand een gezamenlijke lunch na de dienst, is er een moeder­kindgroep, zijn er diverse (bijbel)kringen actief en worden er regelmatig verdiepende en di­aconale activiteiten georganiseerd. Het is nu dan ook een natuurlijk moment om ons meer te richten op de mensen om ons heen. Dat is namelijk waarom we als Noorderlicht op een tweede plek begonnen zijn: om de mensen in de wijk te dienen. En in het bijzonder: om de mensen in de wijk bij Jezus te brengen en om ze te helpen groeien in hun relatie met Hem. We gaan de ko­mende tijd aan de slag met een team “de­-wijk-­in”, in eerste instantie vooral om mensen te leren kennen en naar hen te luisteren. Een spannend proces, waarbij het nog onduidelijk is waar we op uitkomen…
Daarnaast gaan we iets doen dat we al best goed kennen: een Alpha­cursus organiseren. Als Noorderlicht bieden we twee keer per jaar een Alpha aan, in samenwerking met de Samaritaan. In het najaar in de Prinsekerk, in het voorjaar in de Opstandingskerk. De samenwerking werkt goed, we hebben elke keer weer een mooie groep deelnemers die van overal vandaan lijkt te komen en er is een gestage groei zichtbaar: een paar jaar geleden hadden we rond de 10 deelnemers per keer, inmiddels zitten we op ruim 25. Elke keer gebeuren er bijzondere dingen, mensen komen tot geloof of maken een sterke groei mee. Je zou zeggen: vooral zo doorgaan, niks meer aan doen…
… tot ik in januari in Londen was, samen met ds. Niels de Jong. We waren daar op uitnodiging van Alpha Nederland, die twee gemeenten mee mocht nemen naar een internationale Alphaconferentie. De locatie was Holy Trinity Brompton (HTB), een Anglicaanse kerk waar Alpha ooit ontstaan is en nog steeds nauw verbonden met de internationale Alpha organisatie. We kregen een kijkje achter schermen bij HTB én de kans om met veel medewerkers te praten, en met kerken van over de hele wereld. Het heeft mijn ogen geopend: wat wij doen is nog maar het begin. Als je het serieus aanpakt, en bovenal veel meer op God vertrouwt en van Hem verwacht, dan is er veel meer mogelijk! Er is meer na­ druk op het sociale vlak én op gebed. Meer vertrouwen dat God het werkt doet, niet onze eigen goede ant­woorden. En het werkt.
Binnen Noorderlicht hebben we besloten Alpha anders aan te pakken. Serieuzer te nemen, er meer aandacht aan te besteden. We gaan een 3e Alpha organiseren, in de Oranjekerk. De eerste avond is op woensdag 6 mei. We hebben hoge verwachtingen: we mikken op 100 deelnemers. Stel je voor: 100 mensen van wie het le­ ven veranderd kan worden, die misschien voor het eerst Jezus leren kennen of die groeien in geloof. Dat lijkt een onmogelijke opgave, en misschien is dat menselijk gezien ook wel zo, maar voor God is het mogelijk. En wij? Wij doen wat we kunnen.

Wil jij/wilt u meehelpen? Graag! De potgrondactie is een hele mooie steun voor ons. Zo kunnen we het eten gratis aanbieden en veel promotie maken in de wijk.
Maar meer hulp is welkom: praktische hulp, teamleden of zelfs het uitnodigen van deelnemers zou ons erg hel­pen! En het belangrijkste: gebed. We kunnen alle ge­bed goed gebruiken en mogen hopen dat er dan iets heel bijzonders zal gebeuren…”.

Bestellen van potgrond en tuinaarde kan tot en met 24 maart 2020. De bestelde zakken potgrond en/ of tuin­ aarde worden dan op 28 maart tussen 9.00 uur en 12.00 uur bij u thuisbezorgd. U kunt dan ook direct contant betalen of het geld overmaken naar bankrekening­ nummer (IBAN) NL23 RABO 0333 8540 47 ten name van Zendingscommissie Ned. Herv. Gem. te Krimpen  aan de Lek, p/a Dorpsstraat 1, onder vermelding van “Potgrondactie  Oranjekerk”.
-    1 zak potgrond (1e klas potgrond 40 Liter) = € 4,50 en
3 zakken voor € 12,50
-    1 zak tuinaarde (1e klas tuinaarde 30 Liter) = € 3,50 en 4 zakken voor € 12,50
U kunt u bestelling op drie manieren doorgeven:
•    Via e-mail,
•    Telefonisch bij André Blok: 06-­53 70 81 24,
•    Via de bestelformulieren die na de kerkdienst zijn uitgedeeld.

Lijkt het je leuk om te helpen met het bezorgen op 28 maart? Geef je dan zo snel mogelijk op bij:
André Blok, 06­53708124 of e-mail.
 
terug