Overzicht Themadiensten Overzicht Themadiensten
Hierbij een overzicht van de geplande diensten over het halfjaar, waarbij de hoofdstukindeling van het boekje 'Brieven van Johannes. De rijkdom van het nieuwe leven' als leidraad is gebruikt:
  • Hoofdstuk 1, over 1 Johannes 1: 1-4: al aan de orde geweest op 19 september 's morgens;
  • Hoofdstuk 2, over 1 Johannes 1: 5-2: 2, al aan de orde geweest op 26 september 's morgens;
  • Hoofdstuk 3, over 1 Johannes 2: 3-29:  op 31 oktober 's morgens;
  • Hoofdstuk 4, over 1 Johannes 3: 1-24,: op 7 november 's morgens (voorbereiding Heilig Avondmaal);
  • Hoofdstuk 5, over 1 Johannes 4: tijdens de Avondmaalsdiensten op 14 november;
  • Hoofdstuk 6, over 1 Johannes 5: 1-21:  op 28 november 's avonds.
Bovenstaand overzicht betreft een planning, waarvan kan worden afgeweken als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Gemiste diensten kunnen alsnog worden bekeken via www.kerkdienstgemist.nl, behalve de dienst van 26 september jl., omdat we toen last hadden van een internetstoring. Indien gewenst, kan  de tekst van deze preek door ds. Bakelaar worden aangeleverd.
 
terug