Actueel | Renovatie orgel

Renovatie orgel Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek

Na een lange tijd van voorbereiding is in januari 2014 gestart met de renovatie van het orgel in onze kerk. De renovatie van het orgel wordt uitgevoerd door orgelbouwer Elbertse uit Soest. Voor meer informatie over de orgelbouwer kijk dan op de website www.orgelmakers.nl. De totale renovatie van het orgel zal naar verwachting medio september 2014 zijn gerealiseerd. De begeleiding en het toezicht wordt gedaan door de orgeladviseur van de PKN, Aart Bergwerff.

Update 22 september 2014

In juni is de orgelbouwer begonnen met het opbouwen van het orgel in ons kerkgebouw. Als eerste is de speeltafel geplaatst. De speeltafel is het grootste stuk van het orgel dat naar boven gebracht moest worden. Dit ging gepaard met de nodige mankracht! Om de speeltafel op de juiste plaats te krijgen is zelfs een deel van het rugwerk verwijderd. Het was een spannende operatie die uiteindelijk goed is verlopen.

De weken daaropvolgend is het orgel met alle nieuwe onderdelen opgebouwd. Klankkasten zijn gemaakt, de nieuwe windvoorziening is aangelegd, de windladen van rugwerk, hoofdwerk en pedaal zijn geplaatst, de tractuur is aangelegd. Eind juli was al het grote werk gedaan. In de laatste week van augustus zijn de laatste kleine werkzaamheden uitgevoerd. Waar mogelijk is het pijpwerk al geplaatst in het orgel. In de tweede week van september is dhr. Elbertse begonnen met het intoneren van het pijpwerk. Deze werkzaamheden zullen nog 3 a 4 weken in beslag nemen. Zoals het er nu naar uit ziet zal eind oktober het orgel helemaal gereed zijn en worden opgeleverd.

Foto's van tijdens de werkzaamheden kunt u hier bekijken!

Update 5 juni 2014

Op zaterdag 31 mei 2014 is een groep van 12 gemeenteleden op bezoek geweest bij de orgelbouwer. Wij zijn hier gastvrij ontvangen door dhr. Elbertse en zijn vrouw. Na het nuttigen van een kop koffie is begonnen met de rondleiding door de wekplaats. In de werkplaats is men bezig met het monteren van alle nieuwe en gerestaureerde orgeldelen. Dit is ook goed te zien in de foto rapportage. Bijna alles wat te zien is op de foto's is nieuw. Het enige wat niet nieuw is zijn de twee windladen van het hoofdwerk. Dit is goed te zien op foto 8026 en 8027.

Op deze foto is goed te zien dat de Sub bas van het pedaal al op de nieuwe windlade is geplaatst.

Het gehele orgel wordt nu mechanisch. Dit betekent dat de registers niet meer elektrisch worden bediend zoals in de oude situatie, maar dat hiervoor een mechanische tractuur is gerealiseerd.

De komende weken gaat de orgelbouwer verder om het orgel op te bouwen en verder te testen. Veel van het pijpwerk zal in de werkplaats ook worden geplaatst in het orgel en ook worden getest.

Het was voor ons allemaal een zeer geslaagde ochtend. We hebben een goed beeld gekregen van de werkzaamheden die er tot nu toe zijn uitgevoerd. Na maanden van voorbereiding is nu een groot gedeelte van het nieuwe orgel gereed. Allen waren zeer positief over het werk dat tot nu toe door de orgelbouwer is gerealiseerd.

De orgelbouwer is voornemens om eind juni naar Krimpen aan de Lek te komen om te gaan starten met het monteren van het orgel in de kerk.

Klein stukje historie

Aan de start van de renovatie is een lange periode van voorbereiding vooraf gegaan. In 2011 is allereerst de opdracht aan Aart Bergwerff gegeven om een rapport op te stellen over de kwaliteit en gesteldheid van het orgel. Uit dit rapport kwam naar voren dat alleen een grondige renovatie het orgel weer in de juiste staat voor bespeling zou kunnen brengen. Vervolgens werd op basis van een opgesteld bestek aan drie zorgvuldig geselecteerde orgelbouwers gevraagd om een offerte uit te brengen voor het herstel van het orgel. Uit de drie offertes werd uiteindelijk aan orgelbouwer Elbertse de opdracht gegeven.

Start renovatie

De orgelbouwer is in september 2013 in de werkplaats al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Er zijn tussen september 2013 en januari 2014 al meerdere onderdelen voor het orgel gerealiseerd. In die tussentijd kon het orgel in onze kerk nog in gebruik blijven, zij het met de nodige problemen. Uiteindelijk werd in de 3e week van januari gestart met het afbreken/demonteren van het orgel in de kerk. Alleen de orgelkas en de frontpijpen zijn nu nog aanwezig. Alle gedemonteerde onderdelen werden overgebracht naar de werkplaats in Soest.

In februari is ook een kleine orgelcommissie samengesteld bestaande uit 4 personen. De orgelcommissie heeft de verantwoordelijkheid om het totale proces van de renovatie van het orgel te bewaken. De orgelcommissie wordt bijgestaan door de orgeladviseur.

Na de renovatie kunnen we beschikken over een praktisch geheel nieuw orgel. Aan de buitenkant zal hier eigenlijk niets van te zien zijn. De orgelkas wordt wel in zijn geheel schoongemaakt en waar nodig wordt herstel van het schilderwerk uitgevoerd. De grote veranderingen worden vooral binnen in het orgel doorgevoerd.

Wat wordt er dan zo al vernieuwd:

 • Er komt een volledige nieuwe speeltafel met 2 manualen
 • Het orgel wordt volledig mechanisch gemaakt (de trekregisters zijn nu elektrisch)
 • Alle windkanalen worden vernieuwd
 • Het orgel wordt helemaal opnieuw ingedeeld; pijpen krijgen indien nodig een andere plaats
 • Er komen nieuwe windladen voor de pedaalregisters
 • De bestaande windladen worden volledig gerenoveerd
 • De windlade van het rugwerk wordt vergroot/uitgebreid
 • Er komen nieuwe registerknoppen voor het bedienen van de registers
 • Alle pijpen van 2 bestaande registers worden opnieuw gemaakt, dit zijn de Trompet 8vt van het hoofdwerk en de Dulciaan8vt van het rugwerk
 • Al het pijpwerk wordt gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig hersteld
 • Het pijpwerk wordt geheel opnieuw ge´ntoneerd wat de kwaliteit van het klankbeeld sterk zal verbeteren

Kortom een grote renovatie waar de orgelbouwer ongeveer 1 jaar mee bezig zal zijn.

Hoe ver zijn we nu

Inmiddels is door vrijwilligers aangevangen met het uitvoeren van zelfwerkzaamheden die in het renovatieplan zijn opgenomen.

De orgelbouwer is in een ver gevorderd stadium. Het is de bedoeling dat de orgelbouwer in april en mei in de werkplaats het orgel helemaal opbouwt. Alle nieuwe- en de gerenoveerde onderdelen worden gezamenlijk in elkaar gezet.

Het is de planning dat in juni de orgelbouwer alle onderdelen vanuit de werkplaats naar Krimpen aan de Lek vervoert en dat het opbouwen van het orgel dan gaat starten.

In het fotoalbum op deze website zijn foto's te zien van het renoveren van ons orgel.

 
Inloggen
© 2001-2018 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds