Online kerkdienst 22 maart 2020 Online kerkdienst 22 maart 2020
LITURGIE 22 MAART:

Schriftlezing:
•    Ezechiël 34: 17-22 (NBV)
•    Mattheüs 10: 40-42 (HSV)
•    Mattheüs 25: 31-26: 2 (HSV)

Kerntekst:
Mattheüs 25: 40

Thema:
'Dienen en delen' (zie gesprek 5 van het Focus werkboek)

Zingen:
•    Psalm 42: 1 (OB): 'Hijgend hert der jacht ontkomen'
•    Tweede lied: Psalm 42: 3 en 5 (OB): 'O mijn ziel, wat buigt g'u neder'
•    In antwoord op De Tien Geboden: enkele verzen van Psalm 6 (OB): 'Vergeef mij al mijn zonden'
•    Voor de preek: enkele verzen van Psalm 23a (WK):
'De HEER is mijn Herder'
•    Na de preek: 'Ik was hongerig' (Elly en Rikkert)
•    Slotzang: Gezang 139: 1, 2 en 3 (WK): 'Alles wat over ons geschreven staat'
•    Na de zegen: 'Jezus Overwinnaar' (Opwekking 823)

Tijdens deze dienst zal er ook een kort interview zijn met iemand uit de zorg.
 
terug