Goede Vrijdag: Viering Heilig Avondmaal Goede Vrijdag: Viering Heilig Avondmaal
Het is verdrietig dat we elkaar al langere tijd niet als gemeente in het kerkgebouw kunnen ontmoeten. Helaas laten de omstandigheden dat nu niet toe. De kerkenraad streeft ernaar om met Goede Vrijdag toch, in zeer kleine kring, in het kerkgebouw het Heilig Avondmaal te vieren. Als de techniek ons niet in de steek laat, zal de dienst live worden uitgezonden, en kunt u meeluisteren en -kijken via www.kerkomroep.nl.
De belijdende leden worden hierbij van harte uitgenodigd om thuis het Heilig Avondmaal mee te vieren, door gelijktijdig met de mensen in de kerk een stukje brood te eten en een slokje wijn te drinken. Het verzoek van de kerkenraad is om dit zoveel mogelijk op dezelfde manier te doen als u gewend bent van eerdere vieringen in het kerkgebouw. Dan houden wij het Heilig Avondmaal hoog en in ere.
Alvast een gezegende viering toegewenst.

LITURGIE EN COLLECTEN:
 
lees meer »
 
Pasen Pasen
'HET LEVEN in huis!'. Dat is het thema van de dienst op Paasmorgen. Niets is mooier dan samen de opstanding van onze Heiland uit de dood te belijden en te vieren. Kijkt en luistert u weer mee? De dienst zal live worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl.

COLLECTEN:
 
lees meer »
 
Online kerkdienst 5 april 2020 Online kerkdienst 5 april 2020
Zondagmorgen 5 april 10.00 uur: uitzending kerkdienst!Goed om in deze dagen toch Gods Woord te kunnen horen en met elkaar verbonden te zijn. De reguliere kerkdiensten gaan zondag 5 april niet door, maar wordt wel een dienst uitgezonden die eerder, in heel kleine kring, is opgenomen. Meeluisteren en -kijken(!) kan via deze link: www.kerkomroep.nl of via Youtube:Ook is de dienst te beluisteren via de kerkwebradio.

Omdat gebleken is, dat de kwaliteit van de verbinding sterk vermindert als iedereen op hetzelfde moment de dienst wil volgen, wordt de kijkers verzocht dit op een later tijdstip van de dag of week te doen.

LITURGIE 5 APRIL (Palmzondag) en COLLECTEN:
 
lees meer »
 
Geannuleerde activiteiten Geannuleerde activiteiten
Alle activeiten zijn komen te vervallen i.v.m. de maatregelen rondom het Corona virus.
 
Albanië nieuws Albanië nieuws
Dringend breiwol nodig voor kinderen in Albanië.
We zijn door onze gekregen voorraad breiwol heen. Voor de dames die bijna dagelijks voor de kinderen breien willen we een nieuwe voorraad breiwol aanleggen. 
lees meer »