ACTUEEL | Nieuws

1 september 2019 - Programma VBSK 2019-2020

Tienduizend redenen tot dankbaarheid....
Het nieuwe seizoen gaat weer van start en we willen u/jullie weer van harte uitnodigen!
De eerste bijeenkomst is op D.V. 5 september. We maken kennis met Siriz, de nieuwe naam van de VBOK, (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind).
In de kerkbode van augustus kunt u hier meer over lezen.

Ook hopen we dit seizoen, op D.V. 3 oktober, ons 30 jarig jubileum te vieren! Terugkijkend komt het mooie lied Tienduizend redenen tot dankbaarheid in gedachten. Wat hebben we Gods zegen, leiding en liefde ervaren in onze samenkomsten, bij de vergaderingen en met de sprekers en spreeksters die zijn geweest. Dan kunnen we alleen maar dankbaar zijn en zingen: Loof den Heer en prijs nu Zijn heilige Naam!

Op 3 oktober ontmoeten we spreekster Dientje Wiersma met het onderwerp: Profetie, zinvol in Gods Koninkrijk?. We zullen met elkaar kijken wat profetie is en waar je aan kunt denken: De profeten in het Oude Testament, die niet alleen het Woord van God doorgaven, maar ook voorzegden wat er in de komende tijd zou gebeuren? En.. zijn er vandaag-de-dag ook profeten of profetische woorden en hoe kunnen en mogen we die dan duiden? Welke plek speelt Gods Woord hierin en in welke mate mogen wij ons er voor open stellen en elkaar bemoedigen? Geeft het ons richting en vertroosting, tot eer van Zijn Naam? U bent van harte uitgenodigd!
Plaats: ’t Voorhof, Dorpsstraat 1 in Krimpen aan de Lek. Tijd: 9.15-11.15 uur, vanaf 9.00 uur is er koffie.

Programma VBSK 2019-2020

5 september : Siriz/VBOK, Hoop en bruggen bouwen
3 oktober : Viering 30 jarig Jubileum met spreekster Dientje Wiersma over Profetie, zinvol in Gods Koninkrijk?
31 oktober : DVD, Lev om stappen te zetten naar God met Orlando Bottenbley
28 november : Jannie van Rijn over Het leven van Corrie ten Boom
19 december : Kerstviering met Oscar Lohuis
23 januari : Maartje Kok, Ambassadrice van SDOK spreekt in de Week van gebed over: Samen naar de vreugde
20 februari : Meindert Klaver van Stichting De Ondergrondse Kerk
19 maart : Henk Rothuizen over Omgaan met lijden en ons Godsbeeld
9 april : Paasochtend met Cor Verkade, Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten
28 mei : DVD Samen Jezus leven door niet bang te zijn met Evert Jan Ouweneel
5 juni : Uitje

De kleine VBSK is een keer in de maand op donderdagmorgen van 9.30-11.30 uur bij een van ons thuis. We lezen en leren uit het boek Zien en leven van Oscar Lohuis. Een citaat hieruit wat ons motiveert: Wij zijn gemaakt om op God gericht te leven en onze blijdschap in Hem te vinden. Als wij Hem tot ons doel maken, dan komen wij tot onze bestemming in het leven. Ook hier bent u van harte welkom. De eerste bijeenkomst is op 12 september bij Ria Hoogendoorn, Joost van den Vondelstraat 10. Tijd: 9.30-11.30 uur.
Data: 12 sept. – 10 okt. – 7 nov. – 5 dec. – 16 jan. – 13 febr. – 12 mrt. – 16 apr. – 14 mei – 11 juni.

Data gebedsavonden: 2 sept. – 21 okt. – 2 dec. – 13 jan. – 24 febr. – 6 apr. – 11 mei.
De eerste gebedsavond op 2 sept. is bij Attie Boom. Tijd: 19.30 uur.

Informatie: Mady Riko 0180510278 – Corry v. d. Heyden 0180681867 – Attie Boom 0180512135 – Ria Hoogendoorn 0180522469

Meer nieuws

7 septemberNajaarsbeurs
 Nieuws over Albaniλ
 Jeugdclubs
 Opening winterwerk
1 septemberProgramma VBSK 2019-2020
 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds