ACTUEEL | Nieuws

6 oktober 2018 - Alpha-cursus

Op de startzondag van 16 september jl. heeft u als ge­ meente al kunnen merken dat er plannen zijn om op 16 januari a.s. weer een Alphacursus te starten. De Alpha­ cursus is bedoeld om Gods woord verder te vertellen volgens de opdracht die alle christenen hebben ont­vangen. Kent u mensen die nieuwsgierig zijn naar het geloof, bijvoorbeeld in het gezin, in uw straat, bij uw kennissen of collega’s? Of mensen die wel gedoopt zijn maar later zijn afgehaakt? Misschien wel mensen die voorzichtig weer willen aanhaken maar nog onwennig zijn of drempelvrees hebben? Breng ze de Alphacursus dan onder de aandacht! De cursus duurt slechts 10 op­ eenvolgende woensdagavonden, is eenvoudig van op­ zet en gratis en begint op 16 januari. Elke avond begint met een eenvoudige warme maaltijd.
Er wordt nog een voorlichtingsavond georganiseerd in november. Daarover kunt u t.z.t. meer lezen in het
kerkblad of de zondagsbrief. In de kerk zullen aan de uitgang ook aanmeldingsformulieren komen te liggen.

Het Alphateam

Meer nieuws

21 oktoberVrouwenbijbelstudiekring: Geloven, zeker weten!
8 oktoberHerfstfeest
6 oktoberVakantiebijbelklub (VBK)
 Alpha-cursus
 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds