ACTUEEL | Nieuws

26 september 2018 - Vrouwenbijbelstudiekring: De school van de Heilige Geest

De school van de Heilige Geest.
Al meer dan een maand na de zomervakantie/de zomerstop zijn we alweer bijna gewend aan het gewone reguliere leven. De scholen draaien volop en een van de vorige zondagen werd het startsein voor het winterwerk, in de kerken, gegeven. Kinderen naar school, daar gaan ze weer leren, vanzelfsprekend, zo worden ze wijzer, knapper en klaargestoomd om deel te kunnen nemen in onze maatschappij. Hoe staat het met ons, volwassen Christenen? Zijn wij zo langzamerhand uitgeleerd? Hebben we, behalve de zondagse preken, verder niets meer nodig? Of blijft er vandaag ook die uitdaging, steeds meer te leren, zodat we verder komen dan we vandaag al zijn? De Here Jezus zag kennelijk potentie/mogelijkheden in Zijn discipelen/ook in ons. Hij wijst de route: “Gaat uit in de hele wereld en verkondig het Evangelie. Maak alle volkeren tot Mijn discipelen (ook leerlingen)”. Wat een opdracht! Maar Jezus weet precies wat Hij zegt: Win de wereld voor Mij! Hij weet ook dat we dit alleen niet kunnen: “Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde! (Hand.1:8) En Ik zal De Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, om tot in eeuwigheid bij u te zijn....de Geest der waarheid……want Hij blijft bij u en zal in u zijn!” Jezus heeft deze school ingesteld voor ons Christenen, opdat wij effectief kunnen zijn in Zijn opdracht. “De Trooster, De Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn naam, Die zal u alles leren en u te binnen brengen, al wat Ik u gezegd heb.” We zitten dus op school, de school van de Heilige Geest. Een school met uitdaging!

Donderdagmorgen 4 oktober a.s. 9.15 uur in ’t Voorhof, gaan wij bij de Vrouwenbijbelstudiekring, de dvd bekijken over dit onderwerp. De spreker is: Edgar Holder uit Spijkenisse (van de Levende Steen-gemeente) We mogen leren en het is absoluut niet saai!! U bent/jullie zijn allemaal uitgenodigd om met ons mee te leren, te luisteren, te kijken en erover in gesprek te gaan.
Hartelijk welkom en graag tot ziens!

Meer nieuws

30 septemberNAJAARSBEURS
26 septemberVrouwenbijbelstudiekring: De school van de Heilige Geest
6 septemberJeugdclubs
 Opening winterwerk
3 septemberProgramma VBSK 2018-2019
 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds