ACTUEEL | Nieuws

14 mei 2018 - Vrouwenbijbelstudiekring: Blijven(d) leven met LEV

Op donderdagmorgen 24 mei a.s. kijken we bij de Vrouwenbijbelstudiekring naar een DVD van Gor Khatchikyan over bovengenoemd onderwerp. Gor Khatchikyan, is op 12-jarige leeftijd gevlucht uit ArmeniŽ naar Nederland. Hij is bekeerd tot het christelijk geloof en heeft een studie geneeskunde gedaan. Toen hij een uitgeprocedeerde asielzoeker was, is hij door Generaal Pardon uiteindelijk officieel Nederlander geworden.
Gor vertelt over Gods plan en leiding in zijn leven, over zijn vertrouwen op God. Hij noemt Petrus als herkenbaar voorbeeld, wanneer Jezus hem roept: Kom, volg Mij en Ik zal je een visser van mensen maken. Petrus belijdenis: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God en zijn belofte: Wat er ook gebeurt, met U ben ik bereid de gevangenis en ook de dood in te gaan!
Iedereen heeft een plan, neemt zich dingen voor. Hebben wij het lef om voor Hem uit te komen in onze situaties, ook wanneer we bedreigd worden? Zien wij tekenen en wonderen?

U bent hartelijk welkom om te komen kijken en luisteren.
Plaats: t Voorhof, Dorpsstraat 1, Krimpen a.d. Lek.
Tijd: 9.15-11.30 uur. Vanaf 9.00 uur is er koffie.
Info: 0180510278-0180522469.

Meer nieuws

14 meiVrouwenbijbelstudiekring: Blijven(d) leven met LEV
5 meiBericht van de ontmoetingskerk: Feest van de Geest
 24-uurs - stepactie
 EO-jongerendag
 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds