ACTUEEL | Nieuws

6 april 2018 - 24 uurs-stepactie 8/9 juni 2018

Eind 2017 zijn wij als comité van de 24 uurs-stepactie in contact gekomen met de stichting ‘Perspective Danes’ (https://www.perspectivedanes.ro) die nauw verbonden is met de Roma’s en minder bedeelden in Roemenië. Danes ligt in midden Roemenië in de provincie Transsylvanië.
Het is treffend hoe verschillend de leefomstandigheden in Roemenië zijn. Veel mensen leven in armoede en de nood is groot.
Vanuit Nederland is ‘Stichting Springplank’ (ANBI) nauw verbonden met bovengenoemde stichting.
Hun missie is om een positieve verandering te brengen in levens van kinderen, tieners, jongeren en hun families. Liviu Tudosie, de oprichter van de stichting, combineert het bieden van ondersteuning en onderwijs met de Bijbelse boodschap.
Met de opbrengst van de 24 uurs-stepactie die op 8 en 9 juni wordt gehouden willen wij de inrichting van het ‘community centrum’, wat dit jaar door de plaatselijke bevolking wordt gebouwd, mogelijk maken.

Het gebouw zal gebruikt worden voor:
• Na schoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Er is veel schooluitval onder de Roma kinderen vanwege allerlei problemen. Ouders die zelf geen school hebben gevolgd, worden gemotiveerd om hun kinderen wel naar school te sturen. Terwijl de ouders werken op het land of op de vuilnisbelt, krijgen de kinderen huiswerkbegeleiding, een warme maaltijd en horen zij het evangelie.
• Preventie lessen op het Voortgezet Onderwijs m.b.t. alcohol en drugsgebruik en het informeren over de gevaren van prostitutie en/of mensenhandel.

Daarnaast steunt de stichting:
• Sponsorprogramma’s voor studenten. Vanwege armoede staan jongeren onder druk om te werken i.p.v. het voortgezet onderwijs te volgen. Onderwijs kan die cirkel van armoede juist doorbreken en door sponsoring krijgen ze ondersteuning voor schoolmaterialen etc.
• Jaarlijkse acties zoals een schooltas met schoolmaterialen, winterschoenen en hout projecten voor de kachels. De winters zijn er erg koud met veel sneeuw.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een website waar meer informatie en foto’s komen te staan.
Wanneer u de actie alvast wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken naar: Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente, IBAN NL53 RABO 0333 8000 60 o.v.v. 24
uurs-stepactie.

Namens het comité 24 uurs-stepactie, Andre Blok, Johan de Jong, Christian Kerkstra en Gijs Oosterwijk

Meer nieuws

6 april24 uurs-stepactie 8/9 juni 2018
 Zending - Nieuws uit Albanië
 EO-jongerendag
 Rock Steady en Stay Steady
 Jeugdclubs
4 aprilUitnodiging IZB-Focustraject
3 aprilVrouwenbijbelstudiekring: Hoogtepunten in het Heilige Land
 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds