Nationaal gebed Nationaal gebed
Op drie woensdagen achter elkaar wordt in het hele land gebeden i.v.m. het coronavirus. De kerken in ons dorp ondersteunen dit initiatief van harte. Om dat te onderstrepen luiden op deze dagen 's avonds de kerkklokken van 19.00 tot 19.15 uur. Op de woensdagen 25 maart en 1 april zal vanuit onze kerk, na het luiden van de klokken, een gebedsmoment worden uitgezonden met een bijpassende meditatie. U kunt dit beluisteren via de kerkwebradio of via deze link (www.kerkomroep.nl).
 
terug