ACTUEEL | Meditaties

april 2018 - Een erfenis ligt op je te wachten!

Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard
zal worden.
(1 Petrus 1: 4-5)

Erfenissen, ze zorgen vaak voor veel ellende, zeker als het om grotere sommen geld gaat. Nogal eens komt er onenigheid en ruzie van. Vandaar dat mensen ook zeggen dat je 'beter met een warme dan met een koude hand' dingen aan je dierbaren kunt schenken. Toch kan het natuurlijk ook leuk zijn om iets te erven, iets te ontvangen wat je zelf niet verdiend hebt, maar wat je zomaar in de schoot geworpen wordt.

Petrus, de apostel, heeft het aan het begin van zijn eerste brief ook over een erfenis. Hij schrijft zo rond het jaar 50, vanuit 'Babylon', waarschijnlijk Rome, aan christenen die als vreemdelingen in Klein-Azi, het tegenwoordige Turkije, leven. Deze mensen hebben het daar niet gemakkelijk. Er is nog geen sprake van systematische geloofsvervolging, maar ze hebben wel te maken met allerlei vormen van discriminatie. Ze worden zwart gemaakt, er wordt hun onrecht aangedaan, er is sprake van uitstoting uit het sociale leven en soms krijgen ze zelfs te maken met lichamelijk geweld.

Al met al valt het niet mee voor bovengenoemde groep. Niet gek als er somberheid zou zijn in hun hart. Dat zouden wij heel goed kunnen begrijpen. Zelf kunnen we daar namelijk ook behoorlijk last van hebben als de omstandigheden niet mee zitten. Een tegenvallende uitslag uit het ziekenhuis, een opleiding die helemaal niet bij je blijkt te passen, of dat het allemaal niet zo lukt met de mensen om je heen. Als je niet oppast verval je dan in navelstaren en krijg je medelijden met jezelf.

Petrus weet wel wat dat is. Hij is immers een ervaringsdeskundige. Hij weet wat de druk van mensen of een moeilijke situatie met je kan doen. Dat je dan dingen zegt die je niet zou moeten zeggen, waar je spijt van krijgt. Hij weet ook wat het is als ongeloof en scepsis je gedachten en gevoelens gevangenhouden. Zo was het na de kruisiging immers geweest, voor hem en de andere leerlingen. Angstig hadden ze toen de deur op slot gehouden.

Dat stadium ligt inmiddels achter hem. Niet omdat hij zichzelf eruit gevochten heeft, wel omdat de Opgestane zelf aan Hem verschenen is, met de kracht van zijn opstanding. Vaak zien wij ons leven als een optelsom van allerlei gebeurtenissen, fases en momenten. Ja, en zoals een som klopt, zo ligt ons leven daar. Zo is het en je kunt het niet overdoen. Het leven als een onveranderlijk lot. Het kan gunstig uitvallen of niet; je hebt het er maar mee te doen. De apostel laat een ander geluid horen. Hij zegt: als je gelooft in Jezus Christus ben je een compleet nieuwe mens. Niet een optelsom van alles wat geweest is, maar een optelsom van alles wat Hij door zijn Geest je hoofd, hart en leven binnenbrengt.

Een belangrijk onderdeel van dat nieuwe leven is hoop. Hoop verandert de omstandigheden vaak niet, maar is een kracht om je gedachten en gevoelens er niet door te laten dicteren, een kracht van God om er doorheen te kijken. Die goddelijke hoop verandert je van een opzij-kijker in een omhoog-kijker. En bij dat omhoogkijken hoort het zicht op de erfenis, die daarboven op je ligt te wachten. In tegenstelling tot al het halve hier beneden, glimt die van ongereptheid, puurheid en volmaaktheid. Geld en bezittingen hier en nu zijn maar middelen. Bij de erfenis daarentegen gaat het om een doel, sterker nog, om het bereiken van Het Doel: de zaligheid: dat een mens door Christus verlost wordt en bij zijn Maker uitkomt, om Hem daar te danken, te loven en te eren voor altijd.

Denk er nog eens aan, als het moeilijk is in je leven, als het tegenzit en ongeloof, somberheid of angst je gevangen willen nemen. Er ligt een erfenis op je te wachten. Geen lot uit de loterij. Nee, een gegarandeerde prijs voor eenieder die het in zijn of haar leven van de Gekruisigde en Opgestane verwacht.

Bezing Gods lof als nooit tevoren,
gij die naar zijn barmhartigheid
in Christus wederomgeboren
ten leven uitverkoren zijt
die hoop steekt onze vreugde aan:
de Heer is waarlijk opgestaan!
Gij zult de erfenis verkrijgen
die in de hemel wordt bewaard
als God verbreekt het grote zwijgen,
wordt eindelijk geopenbaard
wat onaantastbaar weggelegd
ons door God zelf is toegezegd.

(Gezang 85: 1 en 2 WK)

Ds. B.F. Bakelaar

Meer meditaties

MeiGaven uit de hemel
AprilEen erfenis ligt op je te wachten!
MaartSchipbreuk
FebruariHij voor mij
JanuariMicha was nog niet uitgesproken
 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds