ACTUEEL | Meditaties

januari 2018 - Micha was nog niet uitgesproken

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. (Micha 6: 8)

Van de profeet Micha weten we gemiddeld genomen niet zoveel, al zullen velen zijn naam in verband brengen met zijn profetie over de geboorte van Jezus: "En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in IsraŽl". Die woorden uit Micha 5: 1a hebben we met Kerst weer voorbij horen komen toen verhaald werd hoe de wijzen uit het Oosten bij Herodes gingen informeren waar ze de pasgeboren Koning der Joden konden vinden (Matth. 2: 1-12).

Kerst ligt inmiddels al weer even achter ons. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar zelf beleef ik Kerst en de dagen rondom de jaarwisseling vaak een beetje als en losstaand eilandje in de tijd. Vaak zijn het fijne dagen, met veel warmte en gezelligheid, maar het is zo moeilijk om ze te verbinden met dat wat erna komt: het zogenaamde 'gewone leven' in januari. De mooie Kerstliederen, ontroerende gedichten en vredige ingrediŽnten lijken dan zomaar van het toneel verdwenen. Wel jammer eigenlijk, want het voelde allemaal niet verkeerd en hoe moet het nu eigenlijk verder?

Gelukkig was Micha nog niet uitgesproken. Wat hij gezegd heeft aan het begin van hoofdstuk 5 is trouwens wel heel wezenlijk, zeker omdat die Koning der Joden ook onze koning wil zijn. Dat betekent concreet dat Hij ook voor ons in 2018 voorop wil gaan. Hij wil ons leiden, beschermen en voor ons vechten tegen het kwaad buiten en in ons. De meest beslissende slag heeft Hij dat kwaad trouwens al toegebracht aan het kruis van Golgotha. Dat kruis, zijn offer, is ook in dit nieuwe jaar het fundament waar wij met ons leven op mogen gaan staan. Dat betekent dat er bij Hem altijd een plek is om te schuilen, een plek om vergeven te worden, een plek om op de adem van zijn Heilige Geest te komen.

Micha was nog niet uitgesproken. Behalve dat hij ons een geweldig levensfundament aanwijst, geeft hij in hoofdstuk zes ook heel concrete aanwijzingen voor het leven van iedere dag. Het gaat om de woorden van Micha 6: 8 die boven deze overdenking zijn afgedrukt. Micha spreekt ze uit in een maatschappij waarin van alles mis is gegaan. Hij roept niet voor niets op om recht te doen, want dat werd in zijn tijd met voeten getreden. En dan met name de instellingen, geboden, plannen van God. Daar had men niet echt een boodschap meer aan. En dankbaarheid was er ook niet meer voor de verlossing die hij in de geschiedenis van het volk meer dan eens gebracht had. Sommige mensen dienden God nog wel, maar dan vooral met de buitenkant.

De maatschappij in Micha's dagen stond dus bol van onrecht, ontrouw en hoogmoed. Ik weet niet of het in Nederland anno 2018 veel beter is. De economie is booming, maar met het luisteren naar God is het gemiddeld heel anders gesteld. Misschien moesten we die oproep van Micha ons maar eens goed ter harte nemen. Dat betekent zoeken naar een weg die de nederige waarden van Kerst met het leven van alledag verbindt. Die verbinding is er al, in Jezus. Hij verbindt Gods waarden met ons leven. En Hij houdt ze ons niet alleen maar voor in zijn Woord, maar wil ze ook in ons leven uitwerken door middel van zijn Woord en Geest. Wie bij Jezus blijft, het Kerstkind volgt op zijn weg van de kribbe naar het kruis, hoort dus niet alleen een opdracht, maar kan daadwerkelijk zijn leven in de richting van Micha 6: 8 zien veranderen! Afsluitend nog een keer de woorden van dit vers, nu zoals ze te vinden zijn in de Nieuwe Bijbel Vertaling:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Ds. B.F. Bakelaar

Meer meditaties

MeiGaven uit de hemel
AprilEen erfenis ligt op je te wachten!
MaartSchipbreuk
FebruariHij voor mij
JanuariMicha was nog niet uitgesproken
 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds