Liturgie voor de diensten op zondag 6 juni Liturgie voor de diensten op zondag 6 juni
Liturgie voor de morgendienst

Voorganger: ds. B.F. Bakelaar
Pianist: Arnold Bregman
Zang: Henriette Bakelaar en John Volk

Schriftlezing:
Deuteronomium 15: 4-5 (HSV)
Handelingen 4: 32-37 (HSV)
2 Korinthe 9: 6-7 (HSV)

Tekst: Handelingen 4: 33
Thema: 'De Geest maakt gul'

Zingen:    
Psalm 122: 1 (OB)
Psalm 122: 2 en 3 (OB)
Gezang 605: 1, 3 en 4
Psalm 37a: 1 en 2
Psalm 37a: 3 en 4
Gezang 356: 1 en 4


Liturgie voor de avonddienst

Voorganger: ds. J. Verboom (Gouda)
Pianist: Peter Klerk
Zang: Lieke de Jong en Angelina Vonk Noordegraaf

Schriftlezing: Romeinen 8: 12-17, Efeziërs 6: 5-9

Zingen:
Psalm 130: 3 (OB)
Psalm 130: 4 (OB)
Gezang 423
Psalm 16: 1
Psalm 103: 7 en 9 (OB)
Gezang 419
terug