Liturgie voor de diensten op 28 juni Liturgie voor de diensten op 28 juni
LITURGIE morgendienst 28 juni 2020
Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger:
ds. B.F. Bakelaar 

Organist: 
Arnold Bregman

Zang:
Irma Meijerink en Lieke Kleijn  

Schriftlezing:
Efeze 2: 18-22 (HSV)
Handelingen 2: 41-47 (HSV)
Tekst:
Efeze 2: 20 en Handelingen 2: 42
Thema:
'Op het fundament blijven'

Zingen:    
Psalm 3: 2
Gezang 242
Gezang 467: 1, 2 en 4
Psalm 139: 1 en 14
Psalm 118: 3 en 5
Gezang 326: 1, 2 en 3
Gezang 326: 4
Psalm 34: 4 en 5 (OB)
Gezang 489: 1, 3 en 4


LITURGIE avonddienst 28 juni 2020
Dankzegging Heilig Avondmaal

Voorganger:
ds. B.F. Bakelaar 

Organist: 
Piet de Vries

Zang:
Jolanda van der Leeden, Henriette Bakelaar en Maja Loeve

Schriftlezing:
Handelingen 3: 1-16 (HSV)
Tekst:
Handelingen 3: 16
Thema:
'Sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam'

Zingen:
Psalm 89: 1
Psalm 89: 7 en 8
Gezang 258: 1, 2 en 3
Psalm 9: 1 en 2 (OB)
Psalm 75: 1 en 4 (OB)
Gezang 54: 1, 2, 3 en 7
terug