Liturgie voor de diensten op 27 september Liturgie voor de diensten op 27 september
Liturgie voor de morgendienst
Doopdienst

Voorganger: ds. B.F. Bakelaar
Organist: Arnold Bregman
Zang: Maja Loeve en Henriette Bakelaar

Schriftlezing: Jozua 3: 14-4: 7 (HSV)
Tekst: Jozua 4: 6

Zingen: 
Psalm 149: 1
Psalm 149: 2 en 3
Gezang 267: 1, 3 en 5
Psalm 105: 1 en 5 (OB)
Psalm 134: 3 (OB)
Psalm 139: 1 en 7
Gezang 613
Gezang 245

----------
Liturgie voor de avonddienst
Voorganger: ds. D. van Vreeswijk (Zevenhuizen)
Organist: Peter Klerk
Zang: Greet Barnhoorn en Willem van der Spek

Schriftlezing: Matteüs 23: 1-12, Johannes 13: 3-5

Zingen: 
Psalm 19: 1 en 2 (OB)
Psalm 131
Gezang 144
Psalm 19: 6
Gezang 264
Gezang 455: 1 en 4
terug