Liturgie voor de diensten op 12 juli Liturgie voor de diensten op 12 juli
LITURGIE morgendienst 12 juli 2020

Voorganger: Ds. A.A. Floor, Barendrecht

Zingen: Weerklank 237: 1 en 3
Votum
Groet
Zingen: Psalm 84: 1 en 6 (OB)
Lezing van de Wet.
Zingen: Psalm 119: 28 (Weerklank)
Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 18: 1-17
Tekstlezing: Handelingen 18: 9,10
Zingen: Psalm 67: 1 en 2 (OB)
Prediking: “Gods visie!”
Zingen: Psalm 117 (OB)
Dienst der offeranden
Afscheid van 8 kinderen die kindernevendienst verlaten.
-toespraak door 2 leiding
-filmpje
-dagboeken worden geschonken
-welkomstwoord voor eethuiscatechese
-woordje door predikant
-afronding door leiding
Zingen: Weerklank 356
Dankgebed
Zingen: Psalm 138: 2 (Weerklank)
Zegen


LITURGIE avonddienst 12 juli 2020

Voorganger: Ds. W.H.van Boeijen, Dedemsvaart

Intochtslied Psalm 65: 1,2 (W)
Stil gebed/ Votum en Groet
Psalm 87: 1,2,3 (OB)
Geloofsbelijdenis;
Lied 310: 3,4,6 (W)
Gebed in ootmoed om het licht van de Heilige Geest
Schriftlezing PSALM 87 
Psalm 48: 1,4 (W)
Prediking
Psalm 87: 4,5 (W)
Inzameling der gaven
Dankgebed en voorbeden
Lied 365: 2,4 (W)
Zegen
terug