ACTUEEL | Lied van de Maand

mei 2017 - LbvdK, Gez. 415: "Komt nu met zang van zoete tonen"

Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
zijn lof vermeer',
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

In IsraŽl was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer te voet:
dat elk nu toch God roem' en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal
met groot geschal:
Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!

De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duist're wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer,
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

Meer liederen

Oktober"Zoek eerst het koninkrijk van God"
September"Welk een vriend is onze Jezus"
JuniLbvdK, Gez. 252: "Wat zijn de goede vruchten"
MeiLbvdK, Gez. 415: "Komt nu met zang van zoete tonen"
AprilLbvdK, Gez. 218: "Ik zeg het allen dat hij leeft"
MaartGezang 183: "O hoofd vol bloed en wonden .. "
FebruariGezang 446 (LbvdK): "O Jezus, hoe vertrouwd en goed .. "
JanuariPsalm 139 (ber. 1967): "Heer, die mij ziet zoals ik ben, .."
 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds