ACTUEEL | Lied van de Maand

september 2017 - "Welk een vriend is onze Jezus"

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ít al niet brengen
in ít gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ít strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ít, die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierbíre Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Meer liederen

September"Welk een vriend is onze Jezus"
JuniLbvdK, Gez. 252: "Wat zijn de goede vruchten"
MeiLbvdK, Gez. 415: "Komt nu met zang van zoete tonen"
AprilLbvdK, Gez. 218: "Ik zeg het allen dat hij leeft"
MaartGezang 183: "O hoofd vol bloed en wonden .. "
FebruariGezang 446 (LbvdK): "O Jezus, hoe vertrouwd en goed .. "
JanuariPsalm 139 (ber. 1967): "Heer, die mij ziet zoals ik ben, .."
 
Inloggen
© 2001-2017 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds