IZB Connect-app IZB Connect-app
Via deze weg willen we IZB-Connect onder uw aandacht brengen. Deze nieuwe gratis app biedt columns, artikelen en vlogs, en wil gebruikers helpen om dagelijks in verbinding te blijven met Jezus Christus om ook anderen met Hem in contact te kunnen brengen.
IZB-Connect kent een aantal vaste rubrieken. Dagelijks wordt nieuwe content geplaatst. Zo plaatst ds. Ron van der Spoel in de rubriek 'De Binnenkamer' korte vlogs over gebed; de podcast 'Woord voor de werkweek' krijgt wekelijks een vaste plaats op de app. Onder de naam #Zokanhet biedt de app ervaringsverhalen en tips van mensen die de weg van de
navolging van Jezus gaan. Achter #Firstlove vindt de gebruiker een prikkelende column en op zaterdag doet de redactie in de rubriek 'Gezien?' een greep uit het media-aanbod van de voorbije week. Een paar keer per maand publiceert de app nieuws uit missionaire pioniersplekken van de IZB, ter inspiratie en bemoediging. De term Connect verwijst naar de verbinding met Jezus Christus en de onderlinge verbondenheid. Je kunt reageren op wat je ziet, leest en hoort en je kunt de informatie delen in je netwerk. De app IZB-Connect is gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
terug