Huur en Buur Huur en Buur
Voor veel kwetsbare jongeren, die begeleiding nodig hebben, is het op zichzelf gaan wonen vaak een te grote stap. Huur en Buur (een
nieuw initiatief van Agathos hulpverlening) koppelt deze jongeren aan verhuurders die woonruimte (zoals een leegstaande kamer of woning) beschikbaar stellen.
De jongere ontvangt tegelijkertijd ambulante begeleiding en kan voor praktische steun terecht bij de verhuurder. Zo wil Huur en Buur helpen bij deze stap naar zelfstandig wonen.
Voor Huur en Buur zijn we op zoek naar verhuurders. Heeft u woonruimte beschikbaar en wilt u iets betekenen voor een (kwetsbare) jongere? Neem dan contact op met Inge van Dam
via e-mail of 06- 83676277.
Voor meer informatie: www.huurenbuur.nl/verhuurders
 
terug