Vakantie Bijbelclub Vakantie Bijbelclub
De herfstvakantie ligt inmiddels achter ons. We kunnen terugkijken op drie heel mooie en gezegende dagen Vakantie Bijbelclub. Gemiddeld werd de VBK bezocht door meer dan 45 kinderen per dag. De week werd feestelijk afgesloten op vrijdagavond. Ook werd op deze avond de leiding van de VBK overgedragen aan een nieuwe groep mensen.
We willen hierbij het oude team heel hartelijk danken voor hun jarenlange inzet voor de VBK.
Wie volgend jaar wil meedraaien in dit nieuwe team en een steentje wil bijdragen aan dit mooie stukje jeugdwerk kan zich opgeven bij jeugdouderling Peter Haspels via e-mail of telefonisch via 06-27656248.
terug