Halfjaarthema / Startavond Kringen Halfjaarthema / Startavond Kringen
Halfjaarthema
Met de de Projectkring over het gebed wordt het Focustraject afgerond. De dingen die we gedurende dit traject geleerd hebben, en zijn gaan waarderen, willen we graag meenemen naar de toekomst en integreren in een aantal gemeenteactiviteiten. Dit zal o.a. gedaan worden door ieder nieuw seizoen te beginnen met een halfjaarthema (september-december) waar tijdens de zondagse diensten in de preek aandacht aan zal worden besteed.
Het werkt verbindend om hier samen en gelijktijdig mee bezig te zijn, zowel tijdens de diensten als op de kringen.
Als halfjaarthema voor het najaar van 2021 is gekozen voor ‘De rijkdom van het nieuwe leven’, met als bijbehorend Bijbelgedeelte de brieven van Johannes (1, 2 en 3 Johannes).
De kerkenraad spreekt het verlangen uit dat zoveel mogelijk kringen met dit thema en Bijbelgedeelte aan de slag zullen gaan en wil dit stimuleren door een inleidende startavond voor kringcoördinatoren en andere belangstellenden te organiseren, waarover u hierna meer leest.

Startavond kringen
Op maandag 6 september verzorgt André Walhout, die meerderen zullen kennen, omdat hij tijdens het Focustraject een stuk met ons is opgelopen, een startavond voor de kringcoördinatoren en andere belangstellenden. Hij hoopt ons te enthousiasmeren om als kring de draad weer op te pakken, tips te geven voor goede en vruchtbare kringbijeenkomsten, en ons ook te helpen om waardevolle Focuselementen vast te houden door bijvoorbeeld bepaalde vragen te blijven stellen.
Niet alleen kringcoördinatoren, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom op deze avond, die om 20.00 uur begint. Tijdens deze avond ligt ook Bijbelstudiemateriaal over de brieven van Johannes ter inzage.
Graag wel opgeven voor 25 augustus in verband met de anderhalve meter onderlinge afstand waar we nu nog rekening mee moeten houden. Opgeven kan via e-mail.

 
terug