GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2021 GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2021
Een dagboek voor jong en oud!
Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost  en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven.

Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.

De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk van Aad en Dineke van der Maas. Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB. Help mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie!

Als u of jij een exemplaar wilt bestellen kan dit per e-mail, telefonisch of door het antwoordstrookje uit het kerkblad in te leveren bij de leden van de zendingscommissie. Graag uw bestelling voor 15 november a.s. doorgeven.
-    Laura Haspels, Schuwacht 216, tel. 06-41421129
-    Maureen Kerkstra, De Eendracht 53, tel. 06-11330300
-    André Blok, Fregatstraat 2, tel. 06-53708124
Betaling graag via overmaking naar bankrekening nummer NL23 RABO 0333 8540 47 ten name van Zendingscommissie Ned. Herv. Gem. te Krimpen aan de Lek, p/a Dorpsstraat 1, onder vermelding van “Dagboek 2021”.
terug