'Geloof en werk'-kring 'Geloof en werk'-kring
Hoe volg je Jezus op de werkvloer? Hoe doen anderen dat? Als je daarover in gesprek wilt, kom dan naar de speciale 'Geloof en werk'-kring die dit najaar gehouden wordt. We behandelen drie thema’s uit een extra boekje dat door IZB Focus is uitgegeven:
•    Werk: door God gegeven
•    Gebrokenheid en vernieuwing op je werk
•    7 manieren om Jezus te volgen op je werk
Op de volgende dinsdagen komen we om 20.00 uur bij elkaar in de Dijkzaal van ’t Voorhof: 12, 19 en 26 november.
De kring zal geleid worden door Martijn van den Boogaart en ds. Bas Bakelaar. 
Aanmelden kan bij laatstgenoemde: e-mail, telefoon: (0180) 840 148.
Doe ook mee!
terug