Focustraject

Focustraject
Onze kerkelijke gemeente kent veel punten om voor te danken. Zo zijn we blij met goed bezochte morgendiensten, veel kinderen/jonge tieners in de kerk en ook met een actieve kern van vrijwilligers die veel voor de gemeente en het dorp doen. Toch blijven er ook verlangens. Wat zou het mooi zijn als:
  • we niet alleen goed, gezellig en vriendelijk met elkaar om zouden gaan, maar ook wat vaker het geloofsgesprek met elkaar aan zouden durven gaan;
  • we ons beter toegerust zouden voelen om met anderen op onze weg een inhoudelijk gesprek te voeren over dat wat er in ons hart leeft;
  • er meer samenhang zou komen tussen de thema’s waarmee de verschillende kringen in onze gemeente bezig zijn.
Bovenstaande verlangens komen voort uit onze missionaire opdracht. Dat betekent dat we geroepen zijn om ons geloof te delen met andere mensen. Vaak kennen we deze opdracht wel, maar vinden we het moeilijk om er handen en voeten aan te geven in ons dagelijks leven. Het IZB-Focustraject wil ons hiermee helpen. Kenmerkend voor het traject is:
  • een focus op de persoon en het werk van Jezus Christus;
  • een beweging naar binnen: hoe staat het met ons persoonlijk geloof?
  • een beweging naar buiten: hoe delen we de dingen van ons hart met anderen?
terug