Focus Focus
Themadiensten
Voor blok 6 zijn de volgende thema­ diensten gepland, op:
 • Zondag 6 september ’s morgens en ‘s avonds, bij de viering van het Heilig Avondmaal: thema 1: ‘Verbonden  aan Christus’.
 • Zondag 20 september ’s morgens (opening winterwerk): thema 2: ‘Deel van de gemeente’.
 • Zondag 25 oktober ’s avonds: thema 3: ‘Geroepen tot verantwoording’.
 • Zondag 8 november ’s morgens: thema 4: ‘Tegen de stroom in’.
lees meer »
 
Focus Focus
Na de zomervakantie hopen we met blok 6 van Focus te kunnen beginnen. Het thema is ‘Vrucht dragen voor Jezus’. De voorlopige planning van de themadiensten ziet er als volgt uit:
 • 6 september ’s morgens en ‘s avonds (viering Heilig Avondmaal): gesprek 1: ‘Verbonden aan Christus’.
 • 20 september ’s morgens (opening winterwerk): gesprek 2: ‘Deel van de gemeente’.
 • 25 oktober ’s avonds: gesprek 3: ‘Geroepen tot verantwoording’.
 • 8 november ’s morgens: gesprek 4: ‘Tegen de stroom in’.
lees meer »
 
Focus Kring 'Geloof en gezin' Focus Kring 'Geloof en gezin'
De data voor de kring ‘Geloof en gezin’ zijn inmiddels bekend. Op de volgende drie achtereenvolgende maandagen komen we bij elkaar: 26 oktober, 2 november en 9 november. Dit natuurlijk onder het voorbehoud van Jakobus 4: 15.
lees meer »
 
Focus podcasts en gezinsvieringen Focus podcasts en gezinsvieringen
Voor alle gesprekken van het blok zijn podcasts en gezinsvieringen gemaakt. Deze materialen zijn digitaal beschikbaar op de website van IZB Focus via deze link: https://www.izb.nl/focus/aanvullend-materiaal-in-coronacrisistijd/
 
Focus Focus
Focusdiensten
Hierbij een schematisch overzicht waarin u kunt zien wanneer de verschillende thema’s van blok 5 behandeld worden:
 • Gesprek 1, Komst: hiervoor zal aandacht zijn op 21 mei (Hemelvaartsdag).
 • Gesprek 2, Koning: dit is behandeld tijdens de morgendienst van 26 april.
 • Gesprek 3, Kosmos: dit zal behandeld worden tijdens de morgendienst van 10 mei.
 • Gesprek 4, Kracht: dit zal behandeld worden tijdens de morgendienst van 24 mei.
This Time Tomorrow
Omdat er veel positieve reacties op komen zullen we proberen om in deze periode tijdens iedere Focusdienst een TTT- interview te houden. De volgende groepen zijn al gesuggereerd: 1)  ondernemers, 2) tieners; 3) senioren. Omdat senioren tot de risicogroep behoren kunnen we ze helaas niet uitnodigen voor de onlinediensten en zoeken we nog naar een weg om op een veilige manier met hen een interview te houden.
lees meer »