Zondagmorgen 24 mei: Focusdienst Zondagmorgen 24 mei: Focusdienst
'Kracht' is het thema van de morgendienst, die in het teken zal staan van Focus. De bijbehorende informatie vindt u in gesprek 4 van blok 5, op de pagina's 84-92 van het werkboek.

Bij Focus gaat het om de volgende punten:

Verbinding met Jezus
Ons geloof leeft van telkens nieuwe ontmoetingen met Jezus, onze levende Heer.

In de eredienst, tijdens de kindernevendienst, op kring, in het jeugdwerk, en andere momenten, horen en delen we verhalen over de ontmoetingen met Jezus in ons eigen leven.

Verbinding met het dagelijks leven
Jezus is de levende Heer die belooft alle dagen bij ons te zijn, waar we ook zijn: thuis, in onze straat, op het sportveld, op school, op het werk.

We horen van elkaar wat daar speelt en we bidden voor elkaar.

We leren samen ons geloof en ons dagelijks leven te verbinden en Jezus te volgen op manieren die bij ons passen.

Verbinding met de mensen om ons heen
In navolging van Jezus hebben we oog voor mensen om ons heen. Voor mensen in de gemeente en voor mensen buiten de gemeente.

We delen ons dagelijks leven met hen. We maken tijd. We laten ons uitnodigen. We nodigen uit. We luisteren. We delen verhalen. We bidden voor hen.
 
terug