Focus nieuws Focus nieuws
Wisseling trajectbegeleiders
Omdat André Walhout de leiding heeft gekregen over IZB­Focus op landelijk niveau, zal ds. Klaas van Meijeren het laatste deel van ons plaatselijke traject begeleiden. Vanwege de gegroeide band met Krimpen zal André nog wel op ons traject betrokken blijven en aan een aantal activiteiten deelnemen.

Themadienst + preekbespreking
Op 28 februari zal er weer een Focus­ dienst worden gehouden. Deze keer over het thema ‘luisteren’. je kunt daar meer over lezen in gesprek 3 van het boekje ‘woorden geven’.
Aansluitend aan de dienst zal er een online preekbespreking worden gehouden.

Projectkring over het gebed
Met enthousiasme kijken we terug op de projectkringen over ‘geloof en werk’ en over het geloofsgesprek met kinderen en kleinkinderen. Dankbaar kan ik hier melden dat er een nieuwe projectkring over het gebed op stapel staat. Deze zal geleid worden door ds. Klaas van Meijeren van de IZB, en gehouden worden op dinsdag 6 april en op de maandagen 12 en 19 april. Alles natuurlijk onder het voorbehoud dat de coronamaatregelen daar tegen die tijd ruimte voor bieden.
Ben je geïnteresseerd in het thema en overweeg je mee te gaan doen, geef dit dan alvast door via e-mail.

Eindevaluatie
Het Focustraject loopt tot aan de zomervakantie van 2021. Richting de afronding past het ook te evalueren. De informatie die u via de enquête heeft doorgegeven wordt verwerkt en meegenomen in het advies dat het Focusteam richting de kerkenraad zal uitbrengen. Heeft u aanvullingen of andere zaken die u door wilt geven, schroom dan niet en neem contact op met een van de leden van het team.

Het Focusteam: Anneloes Blok, Josée Heij, Klaas Jansen, Teus Kleijn, ds. Bas Bakelaar en trajectbegeleider: ds. Klaas van Meijeren.

 
terug