Focus Kring 'Geloof en gezin' Focus Kring 'Geloof en gezin'
De data voor de kring ‘Geloof en gezin’ zijn inmiddels bekend. Op de volgende drie achtereenvolgende maandagen komen we bij elkaar: 26 oktober, 2 november en 9 november. Dit natuurlijk onder het voorbehoud van Jakobus 4: 15.

De eerste avond gaat over het geloofsgesprek in het gezin, de tweede over geloofsgesprekken in deze tijd, en de derde over het in gesprek blijven met kinderen die niet (meer) geloven.

Om tijdens de avonden goed op uw vragen in te kunnen gaan, zal voor die tijd, waarschijnlijk  nog voor de zomervakantie, naar uw mening, ervaringen en vragen worden gevraagd door middel van een enquête.
terug