Focus gesprekskring Focus gesprekskring
Maandag 27 september start onze kringgroep na lange tijd weer. Hoewel het Focus-traject inmiddels is afgesloten gaan wij op dezelfde wijze door in aansluiting op het thema 'De brieven van Johannes', waarover ds. Bakelaar dit seizoen regelmatig zal preken.
Momenteel doen we dit met vijf personen, maar graag nodigen wij nog een aantal mensen uit om zich bij ons aan te sluiten. Mocht u in een gezellige groep nader willen ingaan op eerder genoemd thema, en met elkaar verder willen verdiepen neem dan vooral even contact op met Rob Vermaat via e-mail of 06- 82639996. Dan zal ook bekend worden gemaakt waar de kring gehouden zal worden.
 
terug