Opbrengst extra collecte noodhulp Syrië Opbrengst extra collecte noodhulp Syrië
De extra inzameling voor noodhulp na de aardbeving in Syrië heeft t/m vrijdag 17-2 in totaal een bedrag van € 5464,40 opgebracht. U wordt hartelijk bedankt voor uw gift!

De diaconie zal dit bedrag uit eigen middelen aanvullen tot € 6000,- en overmaken naar Kerk in Actie - Noodhulp aardbeving Syrië. Eventuele nakomende giften zullen door de diaconie eveneens één op één hier naar toe overgemaakt worden, maar mag u natuurlijk ook direct overmaken naar Kerk in Actie - Noodhulp aardbeving Syrië.
terug