Donatie Energietoelage Donatie Energietoelage

Door stijgende prijzen komen steeds meer mensen in financiële problemen. Het betalen van vaste lasten, zoals energiekosten, is niet meer vanzelfsprekend. Ook onze kerkelijke gemeente ziet de toch al aanwezige tekorten verder oplopen. De overheid probeert dit deels, via diverse maatregelen, te compenseren. 

 
In de maanden november en december krijgt elk huishouden, via de energieleverancier, 2  x € 190,-- korting op energiekosten. Voor veel mensen is deze €380,-- heel welkom of noodzakelijk. Echter, diverse mensen zullen deze algemene toelage niet of maar voor een deel nodig hebben. 

De Diaconie en het College van Kerkrentmeesters willen iedereen, die de toelage (of een deel ervan) kan missen, oproepen om deze te doneren. Hiermee komt geld beschikbaar voor hen die het wél nodig hebben (doneren via diaconie) of wordt bijgedragen aan de sterk gestegen energiekosten van de kerk (doneren via het College van Kerkrentmeesters). U bepaalt dus zelf of u doneert aan de diaconie en/of aan het College van Kerkrentmeesters
 
Doneren Diaconie
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening NL53 RABO 0333800060 t.n.v. Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente, onder vermelding van: “donatie energietoelage”. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via diaconie@kerkaandelek.nl of bellen met 06-37297042

Doneren College van Kerkrentmeesters
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening NL57RABO 0333800958 t.n.v. Nederlands Hervormde Gemeente, onder vermelding van: “donatie energietoelage”. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via theunissekerk@kpnmail.nl of bellen met 06-20431735.

Donatie Diaconie ontvangen?
Als u in aanmerking wilt komen voor een donatie, of als u iemand kent die in aanmerking zou willen komen, verzoeken wij u om contact op te nemen met de diaconie, diaconie@kerkaandelek.nl of bellen met 06-37297042.

Voor mensen die een donatie ontvangen geldt dat donateurs anoniem zullen blijven en vice versa. Het totaal van de ontvangen donaties aan de diaconie zal worden verdeeld onder de mensen die zich aanmelden voor een donatie, met een maximum van € 380,-- per huishouden. In het geval dat de diaconie meer geld ontvangt dan kan worden uitgekeerd, wordt het overige uitgekeerd aan Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard. De SUN krijgt van de burgerlijke gemeente aanvragen binnen, als inwoners onvoldoende gecompenseerd worden. Zie voor meer info over SUN: https://sunkrimpenerwaard.nl/. Het geld wordt hierbij gereserveerd (gelabeld) voor energiekosten en alleen voor dat doel uitgekeerd.

Aanmelden voor het ontvangen van een donatie kan tot en met 31 december 2022. Het uitkeren van de donaties zal in januari 2023 gebeuren.

 
terug