Collecten zondag 6 september Collecten zondag 6 september
COLLECTEN zondag 6 september 2020:


Hieronder volgen de rekeningnummers voor het geval u een bijdrage wilt leveren aan de collecten van 6 september: 
  • Uw bijdrage aan het dankoffer voor kerk en diaconie, kunt u overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0333818059 t.n.v. Nederlands Hervormde Gemeente, o.v.v. 'dankoffer'.
  • Uw bijdrage aan de uitgangscollecte voor het Werelddiaconaat (Kerk in Actie), kunt u overmaken op rekeningnummer NL53 RABO 0333800060 t.n.v. Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente, o.v.v. 'werelddiaconaat'.
  • Tijdens diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd, is de opbrengst van de zendingsbusjes bestemd voor de voedselbank. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL53 RABO 0333800060 t.n.v. Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente, o.v.v. 'voedselbank'.
Overigens kunt u voor uw bijdragen ook collectebonnen gebruiken. Deze kunt u in een envelop, met vermelding van het collectedoel, bij diaken Naaktgeboren (Baken 4) in de brievenbus doen.
 
terug