Collecten Goede vrijdag 2 april Collecten Goede vrijdag 2 april
COLLECTEN Goede vrijdag 2 april 2021:

Uw bijdragen aan de collecten van Goede vrijdag 2 april kunt u overmaken naar rekeningnummer NL50 RABO 0333818059 t.n.v. Nederlands Hervormde Gemeente. Wilt u hierbij de volgende omschrijving(en) vermelden:
  • dankoffer (voor het dankoffer voor kerk en diaconie);
  • instandhouden eredienst (voor de uitgangscollecte).
  • voedselbank (voor de Avondmaalscollecte). Ook de opbrengst van de zendingsbusjes zal vandaag hiervoor worden bestemd.
Overigens kunt u voor uw bijdragen ook collectebonnen gebruiken. Deze kunt u in een envelop, met vermelding van het collectedoel, bij diaken Naaktgeboren (Baken 4) in de brievenbus doen.
terug