Bijwonen kerkdiensten en activiteiten per 3 oktober Bijwonen kerkdiensten en activiteiten per 3 oktober
Beste gemeenteleden,
 
Op 14 september heeft de overheid bekend gemaakt dat de anderhalve meter maatregel in verband met corona vanaf 25 september verandert in een dringend advies om afstand te houden. Voor kerken betekent dit, ook naar aanleiding van het aanvullend advies van de PKN, het einde van veel beperkingen in de zondagse samenkomsten. Toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs past niet bij kerkelijke bijeenkomsten.

Van die ruimte mogen we dankbaar gebruik maken. Zeker aan het begin van het nieuwe seizoen is dat bijzonder fijn.

Toch willen we ook aandacht vragen voor gemeenteleden – en mensen in hun nabije kring – die te maken hebben met onderliggend lijden en voor hen bij wie vaccinaties geen of onvoldoende bescherming bieden. Daarnaast zijn er mensen die zich vanuit verschillende motieven (nog) niet hebben laten vaccineren.
 
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van donderdag 20 september het volgende besloten:
 
De ochtenddiensten worden vanaf zondag, 3 oktober 2021, gehouden op de ‘normale’ manier. U bent dus, zonder vooraf aan te melden en zonder toegewezen plaats, van harte welkom om een dienst bij te wonen. 
Wel heeft u, als gemeentelid, een grote verantwoordelijkheid, omdat er geen ingangscontrole op vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag zal zijn. Houd daarom rekening met elkaar en neem uw verantwoordelijkheid in de banken en bij het in- en uitgaan van de kerk.
 
De avonddiensten blijven, zoals nu ook het geval is, alleen toegankelijk via een inschrijving en uitnodiging. 
Tijdens deze diensten zijn er rijen banken geblokkeerd d.m.v. de stokjes en krijgt iedereen, die wordt uitgenodigd om de dienst bij te wonen, een vaste zitplaats toegewezen, zodat er altijd een afstand is van 1,5 meter tussen gemeenteleden die niet tot hetzelfde huishouden behoren. Om in te schrijven voor de avonddiensten ontvangt u binnenkort een e-mail met een inschrijflink.
 
Ook zullen de beperkende maatregelen voor activiteiten in ‘t Voorhof worden opgeheven. Evenals bij de ochtenddiensten geldt ook nu: houd rekening met elkaar en neem uw verantwoordelijkheid.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad
 
terug