Bestelling nieuw Focus-boekje Bestelling nieuw Focus-boekje
Voor het eerste halfjaar van 2021 staat een serie van vijf themadiensten gepland. Deze diensten gaan in op de stof die behandeld wordt in het boekje 'Woorden geven' van de IZB. Dit thema-katern van Focus gaat over woorden geven aan ons geloof, in het bijzonder in gesprekken met mensen die niet of anders geloven, iets wat wij gemiddeld genomen best lastig vinden. Het boekje biedt een mooie aanzet om hierover na te denken en er met elkaar over in gesprek te gaan.
Het is dus uitstekend geschikt voor gebruik door de kringen, maar ook als je geen kring bezoekt is het erg handig om het als verdiepingsmateriaal bij de hand te hebben.
Het volgende PDF-document kunt u aanklikken om een indruk van het boekje te krijgen: Preview 'Woorden geven'
Bestellen kan door uiterlijk 30 december aan scriba Willem Vat door te geven (0180-523516 of via e-mail) dat je een exemplaar wenst te ontvangen. De kosten van het boekje zijn € 7,50. U kunt dit bedrag overmaken op rekening NL50 RABO 0333 8180 59 t.n.v. Nederlands Hervormde Gemeente o.v.v. 'Focusboekje 2021'.
terug