Besluit kerkenraad t.a.v. vrouw en ambt Besluit kerkenraad t.a.v. vrouw en ambt
In de kerkenraadsvergadering van donderdag 26 oktober 2023 is besloten om, met ingang van de eerstvolgende verkiezingen, in het najaar van 2023, het ambt van ouderling (-kerkrentmeester) en diaken open te stellen voor vrouwelijke, belijdende leden van onze gemeente.

Voor alle duidelijkheid is hierbij ook formeel het besluit genomen dat de kerkenraad op dit moment binnen onze gemeente, om pastorale redenen, geen ruimte ziet voor het openstellen van het ambt van predikant voor de vrouwelijke voorgangers.

Een toelichting op dit genomen besluit is aan te vragen via e-mail.
 
terug