Belangrijke informatie kerkdiensten oktober Belangrijke informatie kerkdiensten oktober
Zoals u allen inmiddels bekend is geworden, is ook onze gemeente zeer dringend geadviseerd om in de maand oktober 2020 met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst, en wordt de gemeentezang ten zeerste afgeraden. Online  vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.
Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt.
 
Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, zijn wij van mening dit zeer dringende advies ter harte te moeten nemen. Wij sluiten aan bij de uitspraak namens de PKN: “Het is verschrikkelijk jammer dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden weer wordt beperkt. Het stijgende aantal besmettingen speelt hierin mee, maar helaas ook de beeldvorming die afgelopen dagen rond de kerk is ontstaan.”
 
Ook onze gemeente doet ongelooflijk haar best, en met elkaar slagen we erin ons aan de regels te houden. We nemen in deze het zekere voor het onzekere en zoeken de grenzen niet op. Verantwoordelijkheid wordt gevoeld en genomen. Immers, in de gemeente van Christus hebben we de zorg voor ons zelf, voor elkaar, maar ook naar degenen die op onze weg komen.
 
Niets is ons vreemd, en ook binnen onze gemeente zien we dat de moeite met deze beperkende maatregelen groeit. Dit is begrijpelijk, maar wij zijn van mening dat het algemene belang - de volksgezondheid en de beeldvorming rond kerken - belangrijker is dan ons eigen belang.
 
Samengevat:
  1. Met ingang van a.s. zondag zullen er per dienst ten hoogste 30 gemeenteleden worden uitgenodigd om de dienst bij te wonen. We blijven daarbij rekening houden met de aanmeldingen, maar u bent nu veel minder snel aan de beurt.
  2. Ook nu met een beperkt aantal aanwezigen zingen we niet.
  3. We volgen het dringende advies om ook tijdens de "verplaatsingen" mondkapjes te dragen. Als u de uitnodiging om de dienst bij te wonen aanneemt, verwachten wij dan ook van u, dat u zich aan dit advies conformeert en zelf een mondkapje meeneemt. Alleen als u op uw zitplaats zit mag het mondkapje af.
 Let op, nog enkele punten van aandacht:
  • Stel dat er voor het a.s. zondag alsnog ander advies ter beschikking komt vanuit het ministerie/de PKN, dan stellen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte van het feit of we dat dan zullen volgen. In het ergste geval worden de uitnodigen alsnog geannuleerd, en in het meest gunstige geval worden er meer gemeenteleden uitgenodigd. Houd uw e-mail tot het laatste moment in de gaten!
  • We zitten in de periode dat het weer het niet zal toelaten dat deuren e.d. tegen elkaar blijven openstaan. Tijdens de diensten blijven de buitendeuren niet tegen elkaar openstaan. Dit houdt in dat alle buitendeuren (dus ook de deur van de nooduitgang rechts voor in de kerkzaal) gesloten zijn. Alle tussendeuren blijven wél geopend, dit om de maximale natuurlijke ventilatie in gang te houden. Alleen bij windstil weer en nagenoeg geen geluidsoverlast van buitenaf kan hiervan worden afgeweken. U zult begrijpen dat het doorluchten voor en na de diensten grote invloed heeft op de temperatuur in de kerkzaal. Kleed u daarop en/of houd uw jas aan!
  • Laat u op tijd weten als u niet aan uw uitnodiging kan voldoen? Een ander gemeentelid kunnen we dan nog blij maken met een plaats in de dienst.
In het vaste vertrouwen dat onze God niet gebonden is aan plaats en tijd, bidden we voor en met elkaar om te volharden in geloof, hoop en liefde, waarmee we onder deze omstandigheden toch een gestalte kunnen zijn van Zijn gemeente.
 
terug