Belangrijk bericht over kerkdiensten en overige bijeenkomsten in het kerkgebouw en 't Voorhof Belangrijk bericht over kerkdiensten en overige bijeenkomsten in het kerkgebouw en 't Voorhof
Geliefde gemeenteleden, zusters en broeders,
 
Gisteravond, dinsdag 15 december, is het moderamen van onze gemeente bijeen geweest. Dit naar aanleiding van de op maandagavond jl. uitgesproken woorden van onze Minister President betreffende de coronacrisis.
Samengevat:
•         strenge lockdown om besmettingen van het coronavirus tegen te gaan
o   Het aantal coronabesmettingen loopt op.
o   Elke dag komen er nog veel besmettingen bij.
o   Elke dag worden meer mensen opgenomen in het ziekenhuis.
o   Nederland gaat vanaf dinsdag 15 december 2020 in een lockdown.
o   Deze lockdown duurt zeker tot en met dinsdag 19 januari 2020
 
Dit houdt een nog strengere beperking in dan we al meemaakten in het voorjaar, toen nog sprake was van een zogenaamde 'intelligente' lockdown.
 
Inzake 'ons gemeente zijn' hebben we de adviezen van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en publicaties in de (Christelijke) dagbladen gelezen en in onze overweging mee laten wegen.
Het blijft een zeer lastige afweging: gebruik van je godsdienstvrijheid versus beeldvorming naar je gemeente etc. Dit zijn maar twee aspecten. Er zijn veel meer en diepere gevoelens die meespelen:  de beleving van de liturgie, je daadwerkelijk onder het woord kunnen stellen, samen zingen, samen belijden, alles wat we zo gewoon waren te doen en fijn vonden dat met elkaar te doen, ook al was dat al beperkt in aantal, etc.
 
Uiteindelijk zijn wij als moderamen, en we zeggen het opnieuw, met pijn in ons hart, tot het moeilijke besluit gekomen om ook binnen 'ons kerk zijn' de fysieke contacten tot het hoogst noodzakelijke te beperken.
 
Daarom zullen vanaf heden tot en met in ieder geval 19 januari 2021 alleen onlinediensten vanuit de kerk uitgezonden worden.
Alle overige activiteiten, met uitzondering van eventuele rouwdiensten, en de bijeenkomsten van kerkenraad en moderamen, zullen geen doorgang vinden.

 
Wij citeren wat ds. Marco Batenburg, preses generale synode, dinsdag heeft geschreven: 'De lockdown die gisteren is afgekondigd heeft een immense impact op onze samenleving. Iedereen voelt daarvan de gevolgen en ons dagelijkse leven ziet er de komende weken heel anders uit dan we hadden gehoopt. In deze situatie leven we toe naar Kerst. We vieren de komst van Immanuël - God met ons. Het is mijn gebed dat Zijn licht ons ook in deze situatie zal bemoedigen en leiden.'
 
Laat zijn gebed ook ons gebed zijn!
 
 
Met vriendelijke groet,
namens het moderamen,
Willem Vat,
scriba
 
terug