Albanië nieuws Albanië nieuws
Op het moment van schrijven hopen we samen met Arie Hoogendoorn, op DV 2 juni, 81 dozen in Maasdijk te brengen. Dit transport wordt DV in het weekend van vrijdag 24 of maandag 27 juni in Tirana gelost. Van die 81 dozen, waarvan 7 groot (vergelijkbaar met 14 standaard dozen) zijn er 35 gevuld met kleding waaronder ook het breiwerk van de dames, 2 met beddengoed en 46 met speelgoed, knuffels en puzzels. Ook hebben we 3 loopfietsjes in grote dozen verpakt en die aangevuld met kleding.
Iedereen die aan dit transport een bijdrage heeft geleverd willen we heel hartelijk bedanken. Daarbij denken we in het bijzonder aan de Scouting. Na 2 jaar mochten we op Koningsdag weer, aan het einde van hun rommelmarkt, veel knuffels, speelgoed en puzzels verzamelen. Alle knuffels zijn weer door de dames gewassen waarvoor onze hartelijke dank! Bij het speelgoed van de Scouting zat ook een zak met 12 kilo knikkers. Daarvan hebben we 50 gevulde knikkerzakjes gemaakt en deze in de dozen met knuffels verpakt. Zonder de inspanning van velen had dit mooie transport niet tot stand kunnen komen.
Tot slot doen we nog een beroep op de gemeenteleden die hier niet aan mee hebben kunnen werken.
Zij kunnen ons steunen met een gift om het transport blijvend mogelijk te maken. Juist daaraan gaat veel van ons collectegeld op. U kunt uw bijdrage, groot of klein storten op de rekening van de Diaconie NL 53 RABO 03338800060 onder vermelding van transport Albanië. Iedere euro is meer dan welkom!
Bij voorbaat hartelijk dank.

Namens de Werkgroep Albanië, Pieter Hardam en Rob Vermaat
 
terug