Actie Horen en Zien Actie Horen en Zien
Beste gemeenteleden,

We hopen dat ook u regelmatig gebruik maakt van de mogelijkheid om de kerkdiensten te bekijken en beluisteren.
Zo kunnen we in deze “Corona tijd” toch met elkaar verbonden zijn.
Helaas is de kwaliteit van het beeld en geluid niet optimaal. 

De huidige installatie is verouderd en erg storingsgevoelig.Dit heeft ons, als CvK, doen besluiten de gehele installatie te laten vervangen om beeld en geluid van betere kwaliteit aan te kunnen bieden.

Dit betekent dat er een nieuwe geluidsinstallatie (voor de kerk en ‘t Voorhof) en een nieuw camerasysteem met een centrale bedieningspost, voorzien van software die de bediening zeer gebruiksvriendelijk maakt, wordt aangeschaft.

Het spreekt voor zich dat een moderne installatie een forse investering vergt. De totale installatie gaat ongeveer € 27.000,= kosten.

Omdat een actie, om een bijdrage te vragen voor deze nieuwe installatie, in deze “Corona tijd” niet mogelijk is, willen we u d.m.v. deze brief oproepen ons te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan deze investering. Onder het motto:

We willen ons als gemeente graag duidelijk en helder laten 'HOREN en ZIEN'

Ja, ik doe mee en maak een bedrag over op onderstaand rekeningnummer.
Rabobank NL57 RABO 0333800958 t.n.v. Ned. Herv. Gemeente, onder vermelding van “Horen en Zien”

Met vriendelijke groet,

Collega van Kerkrentmeesters,
Bas Gijze
Dick Theunisse
Willem van der Spek
Commer Korevaar

De Actie loopt van 16 tot 30 november en we zullen u d.m.v. de Zondagsbrief informeren over het resultaat.
terug