Aangepaste kerkdienst 9 oktober Aangepaste kerkdienst 9 oktober
Op zondag 9 oktober wordt een aangepaste kerkdienst gehouden. Deze dienst is specifiek gericht op de anders begaafden. We zijn blij en dankbaar dat na de tijd met beperkende corona maatregelen weer een dergelijke dienst in ons kerkgebouw kan worden gehouden!
De dienst begint om 14:30 u, de avonddienst komt hiermee te vervallen. Hoewel deze dienst een specifieke doelgroep heeft, wordt iedereen van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Zo kunnen we onze verbondenheid met de doelgroep laten zien. Noteer daarom alvast deze dienst in uw agenda.
Na de dienst is er voor iedereen de gelegenheid om koffie, thee of fris te drinken in het voorhof. Ook hiervoor van harte uitgenodigd!
terug